fbpx

ตะแกรงเหล็กฉีก XS (Expanded Metal)

ตะแกรงเหล็กฉีก XS (Expanded Metal)

เป็นตะแกรงเหล็กชนิดหนึ่งที่มีความสวยงาม ผลิตจากเหล็กแผ่น หรือสแตนเลส คุณภาพดี นำมาฉีกออกหรือดึงออกเป็นช่องตา ด้วยเครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน มีลักษณะเป็นรูตะแกรง รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด หรือรูปรังผึ้ง โดยไม่มีรอยเชื่อมต่อระหว่างช่อง

Continue reading