fbpx

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช

แชร์ให้เพื่อน

ตะแกรงเหล็ก ที.พี.เค.
(ตะแกรงเหล็กคุณภาพสำหรับก่อสร้าง)

โรงงานผู้ผลิตและจำหน่าย ตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีตไวท์เมช หรือแผ่นไวเมท ภายใต้เครื่องหมายการค้า TPK  ดำเนินงานด้วยนโยบายการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพ และการบริการขนส่งที่ตรงต่อเวลาจนได้รับมาตรฐาน ม.อ.ก.737-2549 ASTM  A185-79, BS4483  และบริษัทจะยังคงมุ่งเน้นการดำเนินงานให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ สูงสุดทั้งด้านการผลิต และ การบริการที่ดี ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้ บริษัทมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองตอบกับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม อุตสาหกรรม

 

Continue reading

แชร์ให้เพื่อน