fbpx

มารู้จักลวดผูกเหล็ก (Black Iron Wire)

แชร์ให้เพื่อน

ลวดผูกเหล็ก (Black Iron Wire)
ลวดผูกเหล็กที่ใช้กันในงานก่อสร้างต่างๆ ผลิตโดยการนำวัตถุดิบ Wire Rod ที่มีคุณภาพดี มารีดให้เป็นเส้นลวด ด้วยกระบวนการรีดเย็น จนได้ลวดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดประมาณ 1.25mm.  แล้วนำมาอบ

Continue reading

แชร์ให้เพื่อน