fbpx

มารู้จักตะแกรงลวดสานหรือตะแกรงตัวหนอน

แชร์ให้เพื่อน

ตะแกรงลวดสาน หรือที่นิยมเรียกว่าตะแกรงตัวหนอน คือตะแกรงที่มีลวดเป็นเส้นหยักๆ คล้ายกับตัวหนอนมาสานขัดกันเป็นตาราง มีระยะห่างแล้วแต่ความต้องการ ของลูกค้า หรือที่เรียกระยะห่างว่าเป็นหุน ตะแกรงมีขนาดและความยาวตามความต้องการ โดยปกติช่องตาของตะแกรงจะมีตั้งแต่ ช่องตาตะแกรง 4หุน/5หุน/6หุน/1นิ้ว/นิ้วครึ่ง/2นิ้ว/สองนิ้วครึ่ง

Continue reading

แชร์ให้เพื่อน