fbpx

ตะแกรงเหล็กฉีก XS (Expanded Metal)

ตะแกรงเหล็กฉีก XS (Expanded Metal)

เป็นตะแกรงเหล็กชนิดหนึ่งที่มีความสวยงาม ผลิตจากเหล็กแผ่น หรือสแตนเลส คุณภาพดี นำมาฉีกออกหรือดึงออกเป็นช่องตา ด้วยเครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน มีลักษณะเป็นรูตะแกรง รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด หรือรูปรังผึ้ง โดยไม่มีรอยเชื่อมต่อระหว่างช่อง

Continue reading

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช

ตะแกรงเหล็ก ที.พี.เค.
(ตะแกรงเหล็กคุณภาพสำหรับก่อสร้าง)

โรงงานผู้ผลิตและจำหน่าย ตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีตไวท์เมช หรือแผ่นไวเมท ภายใต้เครื่องหมายการค้า TPK  ดำเนินงานด้วยนโยบายการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพ และการบริการขนส่งที่ตรงต่อเวลาจนได้รับมาตรฐาน ม.อ.ก.737-2549 ASTM  A185-79, BS4483  และบริษัทจะยังคงมุ่งเน้นการดำเนินงานให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ สูงสุดทั้งด้านการผลิต และ การบริการที่ดี ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้ บริษัทมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองตอบกับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม อุตสาหกรรม

 

Continue reading