fbpx

ลวดหนามหีบเพลง (Razor Barbed Wire)

mfg

แชร์ให้เพื่อน

ลวดหนามหีบเพลง (Razor Barbed Wire)

ลวดหนามหีบเพลง คือ ลวดหนามประเภทหนึ่งที่มีลักษณะใบมีดแหลมคมอาจจะบาดได้รับบาดเจ็บได้หากพยายามฝ่าแนวลวด ตัวลวดมีความแข็งแรง ทนแรงดึงได้ดี ตัวใบมีดมีลักษณะห่างเท่าๆกัน ตลอดเส้นลวดหนามหับเพลง ใช้ล้อมสถานที่เพื่อป้องกันการบุกรุก ลวดหนามหีบเพลง บางคนก็เรียกว่า “ลวดหนามทหาร” เพราะอาจจะพบเห็นได้มากตามค่ายทหารหรือสถานที่ราชการบางแห่ง

Razor Barbed Wire แปลจากภาษาอังกฤษว่า รั้วมีดโกน เพราะใบมีดมีความคมเหมือมีดโกน

– ลวดหนามหีบเพลงผลิตจากเหล็กกล้าชุบสังกะสี
– ใบมีความคมมาก และมีระยะห่างเท่าๆ กัน ตลอดเส้นลวด

ขนาดของลวดหนามหีบเพลง

– ขนาดของลวด
– เส้นผ่านศูนย์กลาง 50- 90cm
– ยาว 10 เมตร
– หนักประมาณ 10 กิโลกรัม / ม้วน
– เส้นรอบวงมีตามนี้
เส้นรอบวง 50 cm
เส้นรอบวง 60 cm
เส้นรอบวง 70 cm
เส้นรอบวง 90 cm

การใช้งานรั้วลวดหนาม

– ใช้ล้อมรั้ว เพื่อป้องกันพื้นที่และป้องกันการบุกรุก เช่นค่ายทหาร เรือนจำ ทำรั้วล้อมสวนสัตว์ ล้อมทำรั้วฟาร์มโคนม ล้อมรั้วปศุสัตว์ รั้วล้อมโรงงาน เป็นต้น
– สามารถติดตั้ง ลวดหนามหีบเพลง ได้ทั้งบนรั้วสูง หรือวางตั้งไว้บนพื้น

 

ข้อควรระวังในการติดตั้ง ลวดหนามหีบเพลง

1.ใส่เครื่องป้องกันร่างกาย ขณะติดตั้ง เพราะอาจจะได้รับบาดเจ็บจากคมใบมีด ของลวดหนามได้
2.การจัดเก็บรั้วลวดหนามหับเพลง ควรเก็บให้เป็นระเบียบและมิดชิด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการเกี่ยวของรั้ว
3.ควรติดตั้งด้วยคนที่มีความชำนาญในการใช้งาน รั้วหนามหีบเพลง

ข้อมูลเกี่ยวกับลวดหนามแบบอื่น รั้วลวดหนาม


แชร์ให้เพื่อน