การใช้งานตะแกรงเหล็กฉีก


การใช้งานตะแกรงเหล็กฉีก (Expanded Metal)

จำหน่ายตะแกรงเหล็กฉีกราคาโรงงาน จัดส่งถึงหน้างาน


ตะแกรงเหล็กฉีกคือ ตะแกรงทีผลิตจากเหล็กแผ่นมาเจาะและฉีกออกให้เป็นรู เป็นแผ่นตะแกรง สมารนำไปใช้งานต่างๆได้หลากหลายเช่น 

  • ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ ทำเป็นชั้นวางกับเฟอร์นิเจอร์ 
  • ใช้ทำแผงกั้น ระเบียงกั้น ฉากกั้น 
  • ใช้ประดับด้านหน้าอาคาร เพื่อความสวยงาม ปิดบังสายตา 
  • ใช้ทำพื้นทางเดิน ขั้นบันได เป็นต้น 

 

ตะแกรงเหล็กฉีก ใช้ทำขั้นบันได


 

ตะแกรงเหล็กฉีก ใช้ทำทางเดิน 

 

ตะแกรงเหล็กฉีก ใช้ทำรั้วกั้น

 

ตะแกรงเหล็กฉีก ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์