มาดูภาพตะแกรงเหล็กสานกันครับหรือรั้วเหล็กกันครับ


มาดูภาพตะแกรงเหล็กสานกันครับ หรือรั้วเหล็กกันครับ ว่าเอาไปใช้งานอะไรได้บ้าง

รั้วตาข่ายถักใช้ในสนามเด็กเล่น