fbpx

ลวดตะแกรงกรงไก่

mfg

แชร์ให้เพื่อน

ลวดตะแกรงกรงนก, ลวดตะแกรงกรงไก่,ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมชุบสังกะสี

(GALVANIZED WILDED WIRE MESH )

บริษัท ฯ เป็นผู้นำด้านการผลิตลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมชุบสังกะสี ซึ่งเป็นที่นิยมของตลาด โดยจำหน่าย ลวดเหล็กชุบสังกะสี (GALVANIZED STEEL WIRE) ที่มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดสนิม และทนทานต่อการกัดกร่อน ด้วยการบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ทำให้ ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมชุบสังกะสีมีลักษณะการเรียงตัวเป็นระเบียบสม่ำเสมอ และหุ้มด้วยพลาสติกโปร่งใส

ลักษณะการนำไปใช้งานของลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมชุบสังกะสี มีดังต่อไปนี้

1. งานอุตสาหกรรม

2. งานโครงสร้าง ฝ้า ,หลังคา ผนังรับแรง เช่น การรองพื้นฝ้าหลังคาของ ห้างสรรพสินค้า โลตัส ,บิ๊กซี เป็นต้น

3. งานปศุสัตว์ กสิกรรม เกษตรกรรม เป็นต้น

ตารางแสดงขนาดและความยาวตาข่ายสี่เหลี่ยมชุบสังกะสี

แชร์ให้เพื่อน