fbpx

ลวดผูกเหล็ก

mfg

แชร์ให้เพื่อน

จำหน่ายลวดผูกเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม สินค้าพร้อมส่ง


ลวดผูกเหล็ก
ลวดผูกเหล็ก ผลิตโดยการนำวัตถุดิบ (Wire Rod) ที่มีคุณภาพ มารีด เส้นผ่าศูนย์กลาง ด้วยกระบวนการรีดเย็น จนได้ลวดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 1.25mm.  แล้วนำมาอบด้วยเตาไฟฟ้าที่มีอุณหภูมิคงที่ ที่ 800 องศาแซลเซียส ใช้เวลาอย่างน้อย 12 ชั่วโมง ทำให้ได้ลวดผูกเหล็กที่มีความนิ่มได้มาตรฐาน เหมาะสำหรับผูกเหล็กคาน หรือเหล็กเสริมคอนกรีต หรือตามจุดเชื่อมต่างๆ

ซึ่งทาง บริษัท ทีพีเค รุ่งเรืองกิจ จำกัด  เราสามารถผลิตลวดผูกเหล็ก ที่มีน้ำหนักต่อขด ตั้งแต่ 2.5 kg, 2.9kg และ 3.0 kg  และ น้ำหนักของลวดผูกเหล็ก 5 kg และ 10 kg ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

ลวดผูกเหล็ก ( black iron wire ) ขนาดลวด น้ำหนักต่อขด
ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 1.2- 1.3 มม. 3 กิโลกรัม

 

คุณสมบัติของลวดผูกเหล็ก

 • แข็งแรงทนทาน เหนียว นิ่ม ทำให้ผูกได้ง่ายและไม่ขาด
 • ลวดผูกเหล็กมีขนาดลวด ประมาณ 1.25 มม. ซึ่งเป็นขนาดที่ใช้ผูกได้ง่ายและรวดเร็ว
 • น้ำหนักต่อขดประมาณ 2.5- 3 กิโลกรัม ทำให้ขนง่ายสะดวก
 • ใช้งานได้หลากหลายประเภท ผูกง่าย สามารถใช้ผูกตะแกรงเพื่อเทคอนกรีตได้เป็นอย่างดี หรือผูกเหล็กติดกับเสาหรือคานได้
 • อายุการใช้งานยาวนาน

 

การเลือกซื้อหรือใช้งานลวดผูกเหล็ก

 • ควรเลือกซื้อ ลวดผูกเหล็กที่ได้มาตรฐาน ซึ่งผลิตจากโรงงานใหญ่
 • ลวดผูกเหล็กส่วนใหญ่จะใช้เบอร์ 18 ซึ่งมีน้ำหนักประมาณ 2.5-3 กิโลกรัม ต่อขด
 • ลวดผูกเหล็กต้องผูกง่าย ไม่แข็งหรือนิ่มจนเกินไป

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลวดผูกเหล็ก


 

ถามตอบเกี่ยวกับลวดผูกเหล็กที่คุณควรรู้

1. ลวดผูกเหล็กขายยังงัย ราคาเท่าไหร่

 • สำหรับลวดผูกเหล็กนั้นปกติจะขายเป็นขดหรือขายเป็นกิโลกรัม แล้วแต่การตกลงกันในการซื้อขาย โดยปกติราคาจะขึ้นลงตามราคาเหล็ก ราคาจริงไม่นิ่ง ซึ่งคุณสามารถโทรเช็คราคา

2. ลวดผูกเหล็กที่นิยมใช้คือลวดผูกเหล็กแบบไหน

 • ลวดผูกเหล็กที่นิยมใช้คือลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 ซึ่งมีน้ำหนักต่อขดที่ประมาณ 2.5 – 3 กิโลกรัม

3. ลวดผูกเหล็กคืออะไร 

 • ลวดผูกเหล้กคือลวดเส้นเล็กๆ ทีมีความนิ่มและคงทน ใช้ผูกเหล็กในงานคานหรือเหล้กเสริมคอนกรีต และอื่นๆ ผลิตจากเหล็กที่มีคุณภาพดีมารีดให้เป็นลวดเส้นเล็กๆ

4. ลวดผูกเหล็กใช้งานอย่างไรบ้าง

 • ใช้ผูกเหล็กเส้นให้เป็นตารางเพื่อเทคอนกรีต 
 • ผูกเหล็กเส้นให้ติดกับเสาหรือคาร เพิ่มความแข็งแรง 
 • ใช้งานตามที่ต้องการ

u01

ลวดผูกเหล็ก

 

big-12308501_1099302223414556_9192889193187240225_n_resize

Black Annealed Wire
annealed wire is also called black iron wire,soft annealed wire and annealed iron wire.It includes annealed wire and black oiled wire.
Annealed wire is obtained by means of thermal annealing. It’s made of carbon steel wire.  
Annealed wire offers excellent flexibility and softness through the process of oxygen free annealing. And the black oiled wire is formed via the process of wire-drawing, anneal, and fuel oil injection. We can do it into straight cutting wire and also do according to customers’ special requirement.

 Wire Materials: the main wire material of black annealed wire is iron wire or carbon steel wire.


Applications:
 Black Annealed Wire is deployed both in civil construction and in agriculture. Hence, in civil construction annealed wire, also known as ‘burnt wire’ is used for iron setting. In agriculture annealed wire is used for bailing hay. 
Meantime black annealed wire is widely used as tie wire or baling wire in building, parks and daily binding.
Black annealed wire is mainly processed into coil wire, spool wire, big package wire or further straightened and cut into cut wire and U type wire.

 

แชร์ให้เพื่อน