fbpx

หน้าที่ของเหล็กไวร์เมช

mfg

แชร์ให้เพื่อน

หน้าที่ของเหล็กไวร์เมช
* เหล็กไวร์ทำหน้าที่รับแรงแทนเหล็กผูกแบบทั่วไป แต่ช่วยประหยัดทั้งแรงและเวลามากกว่าเหล็กผูกมาก
* เหล็กไวร์เมชที่ใช้ปูถนนส่วนมากไม่ได้ใช้ไว้รับแรง แต่ไว้ป้องกันรอยร้าวของพื้นถนนมากกว่า
* ใช้ปูพื้นถนนเพื่อกันรอยร้าว
* บางทีอาจจะใช้ไม้ไผ่สานแทน เหล็กไวร์เมชได้ในกรณีเช่น ถนนในหมู่บ้านที่การจราจรไม่คับคั่ง

002

แชร์ให้เพื่อน