fbpx

ตารางเปรียบเทียบการใช้เหล็ก,เหล็กเส้นข้ออ้อยกับเหล็กไวร์เมช

mfg

แชร์ให้เพื่อน

ตะแกรงไวร์เมช ผลิตจากโรงงานใหญ่ และส่งตรงจากโรงงาน ไม่ผ่านคนกลาง ราคาส่งและถูกที่สุด 


ตารางเปรียบเทียบการใช้เหล็กเส้นกลม,เหล็กเส้นข้ออ้อยกับเหล็กไวร์เมช

* ตะแกรงเหล็ก TPK กับ เหล็กเส้นกลม และเหล็กเส้นข้ออ้อย

ตารางเป็นตารางเปรียบเทียบการใช้เหล็กเส้นข้ออ้อยแบบผูก ซึ่งหากจะเปลี่ยนไปใช้ไวร์เมช จะใช้ไวร์เมช ขนาดเท่าไหร่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับช่างหรือวิศวกรที่คุมงาน

ตะแกรงเหล็กของ TPK เหล็กเส้นกลม เหล็กเส้นข้ออ้อย
ความสามารถรับแรงดึง (Yield, Strength) Kg/cm2 สามารถกำหนดได้ 2,400 4,000

เมื่อนำมาคำนวณเปรียบเทียบกันสามารถใช้  ตะแกรงเหล็ก TPK ทดแทนเหล็กเส้นได้ดังนี้

* จะเห็นได้ว่าลดขนาดของเหล็กลงได้ประมาณ 30-35 %

ขนาดเหล็กเส้นกลม ขนาดเหล็ก ตะแกรงเหล็ก TPK
6 mm. 4 mm.
9 mm. 6 mm.

 

 

ตารางเปรียบเทียบการใช้ ตะแกรงเหล็ก TPK แทนการใช้เหล็กเส้นกลม โดยละเอียด

เหล็กเส้นกลม ตะแกรงเหล็ก TPK
ขนาดเหล็กเส้นธรรมดา AS.(M.S)(mm2/m) AS.(Actual)(mm2/m) ขนาดตะแกรงเหล็ก AS.(Actual) (MM2/3)
Ø 6.00 mm. @ 10 cm. 283 123 Ø 4.00 mm. @ 10 cm. 126
Ø 6.00 mm. @ 15cm. 189 82 Ø 5.60 mm. @ 20 cm. 123
Ø 6.00 mm. @ 20 cm. 141 62 Ø 4.00 mm. @ 15cm. 84
Ø 6.00 mm. @ 30 cm. 94 41 Ø 4.60 mm. @ 20 cm. 83
Ø 9.00 mm. @ 10 cm. 636 278 Ø 4.00 mm. @ 20 cm. 63
Ø 9.00 mm. @ 15 cm. 424 185 Ø 4.00 mm. @ 25 cm. 50
Ø 9.00 mm. @ 20 cm. 318 139 Ø 4.00 mm. @ 30 cm. 42
Ø 9.00 mm. @ 25 cm. 255 111 Ø 6.00 mm. @ 10 cm. 283
Ø 9.00 mm. @ 30 cm. 212 93 Ø 6.00 mm. @ 15 cm. 189
Ø 9.00 mm. @ 30 cm. 182 79 Ø 7.00 mm. @ 20 cm. 193
Ø 12.00 mm. @ 10 cm. 1131 494 Ø 6.00 mm. @ 20cm. 141
Ø 12.00 mm. @ 15 cm. 754 329 Ø 5.3.00 mm. @ 15cm. 147
Ø 12.00 mm. @ 20cm. 566 247 Ø 6.00 mm. @ 25cm. 113
Ø 12.00 mm. @ 25 cm. 453 197 Ø 4.6 mm. @ 15cm. 111
Ø 12.00 mm. @ 30 cm. 377 165 Ø 6.00 mm. @ 30cm. 94
Ø 5.00 mm. @ 20cm. 98
Ø 8.00 mm. @ 15cm. 335

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า เมื่อใช้เหล็กน้อยลง แต่มีความแข็งแรงมาขึ้นจึงลดค่าเหล็กลงไปได้อย่างมาก

 

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของลวด

สัญลักษณ์ของลวดยืนและลวดขวาง CDR 4.0 – 6.0 (4.0-6.0 มม.)

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่าศูนย์กลาง +/- 0.1 มม.

สัญลักษณ์ของลวดยืนและลวดขวาง เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm.) เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่านศูนย์กลาง พื้นที่หน้าตัดระบุตารางมิลลิเมตร
CDR 2.6 2.6 5.31
CDR 3 3.0 7.07
CDR 3.3 3.3 8.56
CDR 3.6 3.6 10.18
CDR 4 4.0 12.57
CDR 4.3 4.3 14.53
CDR 4.6 4.6 16.63
CDR 5 5.0 19.64
CDR 5.3 5.3 +/- 0.1 22.07
CDR 5.6 5.6 24.64
CDR 6 6.0 28.29
CDR 6.5 6.5 33.20
CDR 7 7.0 38.50
CDR 7.5 7.5 44.20
CDR 8.0 8.0 50.29
CDR 9.0 9.0 63.59

 

ขนาดของตะแกรงไวร์เมช TPK (สั่งผลิตได้ตามความต้องการ)

 

ขนาดลวด (mm.) ระยะห่าง (cm.) กว้าง X ยาว (m.) เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย
3.0 ขนาดตามต้องการ ขนาดตามต้องการ
3.2 ขนาดตามต้องการ ขนาดตามต้องการ
4.0 ขนาดตามต้องการ ขนาดตามต้องการ
5.0 ขนาดตามต้องการ ขนาดตามต้องการ
6.0 ขนาดตามต้องการ ขนาดตามต้องการ
7.0 ขนาดตามต้องการ ขนาดตามต้องการ
8.0 ขนาดตามต้องการ ขนาดตามต้องการ
9.0 ขนาดตามต้องการ ขนาดตามต้องการ
10.0 ขนาดตามต้องการ ขนาดตามต้องการ
12.0 ขนาดตามต้องการ ขนาดตามต้องการ

ไวร์เมชขนาดมาตรฐาน หรือผลิตตามความต้องการ

* ไวร์เมชเส้นกลม 3 มม. ตาห่าง 25ซมx25ซม กว้าง 2 เมตร  ยาว 25 เมตร
* ไวร์เมชเส้นกลม 4 มม. ตาห่าง 20ซมx20ซม กว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร
* ไวร์เมชเส้นกลม 4 มม. ตาห่าง 20ซมx20ซม กว้าง 2 เมตร ยาว 50 เมตร
* ไวร์เมช ข้ออ้อย 4 มม. ตาห่าง 20ซมx20ซม กว้าง 2 เมตร ยาว 50 เมตร
* ไวร์เมช ข้ออ้อย 4 มม. ตาห่าง 15ซมx15ซม กว้าง 2 เมตร ยาว 50 เมตร
* ไวร์เมชข้ออ้อย  6 มม. ตา 15 ซมx15ซม กว้าง 3 ม. ยาว 10 เมตร
* ไวร์เมชข้ออ้อย  6 มม. ตา 20ซมx20ซม กว้าง 2 ม. ยาว 6 เมตร
* ไวร์เมชข้ออ้อย  6 มม. ตา 20ซมx20ซม กว้าง 3 ม. ยาว 6 เมตร


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตะแกรงไวร์เมชทีพีเค

https://www.tpkrungrueangkit.com/สินค้าของเรา/wire-mesh/

 

แชร์ให้เพื่อน