fbpx

ตาข่ายเหล็กถัก

mfg

จัดส่งตาข่ายถัก (chain link fencing)   #ลูกค้าของเรา
จัดส่งตาข่ายถัก (chain link fencing) #ลูกค้าของเรา
จัดส่งตาข่ายถัก (chain link fencing)     #ลูกค้าของเรา
จัดส่งตาข่ายถัก (chain link fencing) จัดส่งตาข่ายถัก (chainlink fence) ให้ลูกค้า #ลูกค้าของเรา
จัดส่งตาข่ายถัก (chain link fencing) #ลูกค้าของเรา
จัดส่งตาข่ายถัก (chain link fencing) #ลูกค้าของเรา
จัดส่งตาข่ายถัก (chain link fencing) #ลูกค้าของเรา
จัดส่งตาข่ายถักเคลือบพีวีซี ให้ลูกค้า       #ลูกค้าของเรา
ลูกค้าของเรา ผลงานของเรา การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า สินค้าต่างๆ ดังนี้ ตะแกรงฟุตติ้ง ,ลวดผูกเหล็ก, เหล็กรูปพรรณ-เหล็กเส้น ,เหล็กไวร์เมช, ตาข่ายถัก (Chain Link Fence) , ตะแกรงสาน ตะแกรงตัวหนอน (Crimped Wire Mesh ),
สินค้าของเรา บริษัท ทีพีเค รุ่งเรืองกิจ จํากัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท เอสพีเค อินเตอร์เซอร์วิส จํากัด ที่จัดตั้งสํานักงานใหญ่ อยู่ที่ท่าเรือคลองเตย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 และเป็นผู้นําในด้านธุรกิจชิปปิ้ง เหรอ Import-Export ที่ได้รับความไว้วางใจ กับบริษัท ลูกค้า ใหญ่ใหญ่